optimat-header - groot - groot logo.png

Historiek

In 1974 konden de eerste afgestudeerden van de BUSO-school (School voor buitengewoon secundair onderwijs - opgericht in 1969 door de Broeders Vandale) voor eenvoudige werkopdrachten terecht in een klein huuratelier in de Rijselstraat te Torhout. Zo startte de beschutte werkplaats Tordale met 6 arbeiders en 2 begeleiders.


Na een tijdelijk onderkomen in de vroegere gebouwen van de ODA in de Aartrijksestraat werd op 1 september 1977 met de inbreng van het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Mindervaliden een nieuw gebouw op het industrieterrein van Torhout in gebruik genomen. Dat jaar groeide het aantal werknemers aan tot 30.

 

In 1986 kon Tordale aan de overkant van de Industrielaan een atelier met heel wat uitbreidingsmogelijkheden verwerven. Hier werd de metaalafdeling, voornamelijk voor de productie van draaddisplays, uitgebouwd en in 1989 uitgebreid met een poederlakstraat, samen goed voor meer dan 2.000 m² productieruimte. Het werknemersbestand was ondertussen aangegroeid tot flink boven de 100 werknemers. Omdat ook de andere activiteiten in stijgende lijn gingen, drong zich al gauw een nieuwe uitbreiding op.

 

Vanaf 1990 werden de afdelingen 'wissers' en 'elektriciteit' ondergebracht in een bedrijfsgebouw aan de Warandestraat. De drie vestigen samen totaliseren 7.000 m² bedrijfsoppervlakte. In 1995 was dit goed voor een tewerkstelling van ongeveer 200 werknemers. Vanaf 1996 en tot op heden gingen werknemers van de beschuttende werkplaats werkopdrachten ter plaatste uitvoeren, dit onder de vorm van een aannemingsovereenkomst.
 

Vanaf 1997 werd er opnieuw bijkomende werkruimte gehuurd in de Hondenweg in Torhout. Na het behalen van het ISO 9001:2000 certificaat in 1999 werd de nood aan centralisatie op één grote locatie harder aangevoeld.

 

Omdat de uitbreiding van het industrieterrein in Torhout uitbleef werd er in 2001 gekozen voor een passende locatie in buurgemeente Lichtervelde. Wij beschikken in de Kortemarkstraat 86 over een terrein van meer dan 3 ha met 18.000 m² aangepaste en nieuwe bedrijfsgebouwen.

In juli 2002 verhuisden de eerste werknemers van Torhout naar Lichtervelde. In december 2002 stond de teller al op 100 werknemers.

 

Op 2 april 2003 werd het startschot gegeven voor de nieuwbouw. De magazijnreceptie en het centraal magazijn werden in gebruik genomen in het voorjaar van 2004. Vanaf dan werd de laatste fase, namelijk de verbouwing van de burelen en de centrale diensten, ingezet.

 

Met een totaal van 22.000 m² bedrijfsoppervlakte, meer dan 300 gemotiveerde werknemers en een degelijk kwaliteitsmanagement ging BW Tordale vanaf 1 januari 2005 verder onder de nieuwe naam 'OptimaT'. De woorden 'aangepaste Tewerkstelling, optimale Tevredenheid' onderstrepen onze missie en onze opdracht: ervoor zorgen dat alle werknemers passend werk kunnen verrichten waarmee wij bij hen en onze klanten voor tevredenheid zorgen.

 

Eind 2007, OptimaT telde toen reeds 318 werknemers, werd de werkruimte te krap en werd er beslist om het resterende deel van wat vroeger het meubelbedrijf Jivé was te huren. Hierdoor kwam de totale werkruimte binnen OptimaT op 27.500 m².

 

Vanaf 1 september 2008 werden de bedrijfsgebouwen in de Industrielaan in Torhout opnieuw werkterrein voor een 10-tal werknemers. De industriële wasactiviteiten gebeuren er in het kader van een enclave binnen onze eigen bedrijfsgebouwen.

 

In 2013 werd beslist om de aanpalende grond met ontsluiting langs de Bollestraat aan te kopen. Het betreft een stuk grond van 5.800 m².  Eind 2013 bedraagt de totale werkruimte bijgevolg 30.000 m² op een terrein van 6 hectare. OptimaT stelt op dat moment 430 personen te werk.

 

Eind 2014 werd gestart met de bouwwerken van een nieuwbouw voor de houtafdeling en de groendienst.  Dit nieuw productie- en dienstengebouw werd in Juni 2016 in gebruik genomen en bracht de totale bedrijfsoppervlakte naar 40.000 m².

 

Momenteel, begin 2018, is het aantal werknemers gestegen tot 520 en mogen we trots vermelden dat we de ADMB HRM Award gewonnen hebben en de normen ISO 9001:2015 en ISO1400:2015 behaald hebben.