optimat-header.png

Kwaliteit

Kwaliteit | ISO 9001:2008

 

Waarvoor staat ISO?

 

ISO staat voor 'International Organization for Standardization' en is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten (ISO-leden).

 

ISO 9001:2008 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Indien je ISO-gecertificeerd bent, bewijs je eigenlijk dat je producten/diensten voldoen aan de eisen van de klant en de wetgeving.

 

Dit wil zeggen dat er een goed product (zonder fouten of tekortkomingen), een goede prijs, een aannemelijke leveringstermijn, leverstiptheid, een goede communicatie en service is.

 

De organisaties die in het bezit zijn van een ISO-certificaat worden (half)jaarlijks gecontroleerd door een bevoegde instantie.

 

OptimaT is sinds 1999 ISO-gecertificeerd!

Dit doen we door het naleven va bepaalde regels zoals:

 • Voldoen aan de specificaties van het product/dienst
 • Beheersing van documenten en registraties
 • Opleiding en training van personeel
 • Orde en netheid
 • Identificatie van goederen doorheen de productierealisatie
 • Invoeren en implementatie van controleprocedures
 • Bewaking en meting van producten, diensten en processen
 • Risicoanalyse
 • Zorg voor de werkomgeving en infrastructuur
 • Beheersing van meetmiddelen
 • Beheersing van afwijkende producten
 • Meting en analyse
 • Continue verbetering
 • ...

 

 

Duurzaam Ondernemen

 

Charter Duurzaam Ondernemen

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij een balans wordt gezocht tussen:

 

People: respect voor de sociale kant.

Planet: ecologische randvoorwaarden 

Profit: economische prestaties